Elis idébank

Språkmateriell

EliWith

Staveboksen

Staveboksen Her er et tips som kan gjøre barn kjent med bokstaver, staveretning og begynnende ordbilder! Fyll en metallboks eller matboks av metall med magnetbokstaver

Les mer »

Språkgøy med homonyme ord

Dette innlegget ble først publisert på facebooksiden min Elis Idebank 21.01.2023. Homonyme ord er ord som kan bety mer enn én ting. For eksempel bolle,

Les mer »

Ideer til å bruke minimale par

Hvordan øve med minimale par? Minimale par brukes for å bevisstgjøre på at forskjellen på to språklyder endrer betydningen, for eksempel lus – juice. Bytter

Les mer »
Fonologisk bevissthet

Vers og regler

Mange vet bruk av rim og regler stimulerer barns språk. Den markerte rytmen retter oppmerksomheten mot det lydmessige fremfor det innholdsmessige. Ta for eksempel “Elle

Les mer »

Lytteegg

Denne aktiviteten er myntet på å rette oppmerksomheten mot lyd – det vi hører. Den kan fungere med noen få barn eller i større gruppe.

Les mer »

Språklek: Tinggjemsel!

Her kommer en idé til en språklek, som kan lekes hjemme eller i barnehagen. Det er en slags gjemsel, men med ting. Dere finner frem

Les mer »

Mer rulling?

“Rullepakka”, som er en pakke med fysisk materiell for å øve på rulle-r, ble utsolgt i sommer. Jeg laget bare 23 pakker, for jeg visste

Les mer »