Elis idébank

Språkmateriell

Lytteegg

Denne aktiviteten er myntet på å rette oppmerksomheten mot lyd – det vi hører. Den kan fungere med noen få barn eller i større gruppe.

I denne omgang er vi opptatt av lytteferdigheter generelt (senere kan vi avansere mot språklig lytting).

Rist egget, – hva hører vi? Raslelyd, ringelyd, skvalping? Sier lyden svosj, dunk eller klirr? Når vi har lyttet, kan vi gjette hva det er oppi.

Bilde av det man kan velge mellom, vil gjøre oppgaven mer overkommelig. Legg egget på bildet dere tror lyden kommer fra, og sjekk etterpå hvor mange dere fikk rett. 😃