Elis idébank

Språkmateriell

Fonologisk bevissthet

Ideer til å bruke minimale par

Hvordan øve med minimale par? Minimale par brukes for å bevisstgjøre på at forskjellen på to språklyder endrer betydningen, for eksempel lus – juice. Bytter

Les mer »
Fonologisk bevissthet

Vers og regler

Mange vet bruk av rim og regler stimulerer barns språk. Den markerte rytmen retter oppmerksomheten mot det lydmessige fremfor det innholdsmessige. Ta for eksempel “Elle

Les mer »

Lytteegg

Denne aktiviteten er myntet på å rette oppmerksomheten mot lyd – det vi hører. Den kan fungere med noen få barn eller i større gruppe.

Les mer »