Elis idébank

Språkmateriell

Ideer til å bruke minimale par

Hvordan øve med minimale par?

Minimale par brukes for å bevisstgjøre på at forskjellen på to språklyder endrer betydningen, for eksempel lus – juice. Bytter du ut /l/ med /j/ vil betydningen bli en annen. Bevisstheten kan vi øke ved å lytte på forskjellen og forsterke med bilder som synliggjør kontrasten. De kan også brukes for å øve på å uttale riktig lyd, for eksempel der hvor barn erstatter /l/ med /j/.

Her er noen ideer til hvordan bruke minimale par:
Du trenger noen bildepar med bilder som skiller betydning på to lyder (for eksempel l/j). Det kan f.eks være bilde av lus, juice, lære, gjerde, løk, gjøk, lort og hjort. Pass på at barnet vet hva bildene forestiller.

  • Presenter ett og ett par, og si ett av ordene i paret. Barnet skal peke på det ordet han/hun har hørt. Når dette mestres godt, kan du utvide med flere par om gangen.
  • Bruk gjerne flere ulike bilder av hvert ord i kontrasten før dere utvider med mange ulike ord.
  • Fortell barnet at nå skal du tøyse med noen av ordene og han/hun må høre godt etter fordi ellers blir man lurt! Presenter ett bildepar, pek på ett av kortene og si ordet, men av og til sier du feil lyd med vilje, for eksempel «jus» om bildet av «lus». Barnet skal «ta» deg i å si feil, og gi tilbakemelding.
  • Fest lydsymbol bakpå bildekortene, et for L og J. Det må være symboler dere har blitt enige om (bruk bokstav/praxis/POPT eller noe dere velger som illustrerer lyden). Øv på uttalen ved hjelp av symbolet, ved å trekke et kort og sjekke om dere sa riktig lyd. Eller la kortene ligge med symbolet opp, og si lyden før dere snur kortet og uttaler ordet.
  • Barnet trekker et kort (f.eks. «løk»), den voksne sier ordet. Be barnet fortelle eller peke på hvilken lyd/lydsymbol det hørte- «L» eller «J».
  • Bruk sorteringsbokser med symbol på og sorter ordene på riktig boks. Istedenfor bokser kan dere bruke landskap som skal pyntes, ett for L og ett for J. Bruk fantasien:)
  • Fest symbolene på en terning, trill terningen, og si et ord som har den lyden/symbolet som terningen viser.
  • Spill Memory med kortene (lus hører sammen med juice osv.) Prøv å si ordene hver gang kort trekkes.
  • Bruk de minimale parene i setninger som dere finner på (Det var en hjort som slapp en lort), eller at barnet skal fullføre en setning ved å peke på riktig bilde. Feks den voksne sier: «Er du tørst, kan du drikke…» og barnet svarer: «juice».

Klikk under for å se noen av mine minimale par: