Minimale par – flere varianter

40 kr

Minimale par for å øve på kontrast mellom språklyder. Velg type kontrast i nedtrekksmenyen under.

Varenummer: 0009 Kategori: Stikkord: ,

Beskrivelse

Minimale par er ord som skiller kun på én språklyd, for eksempel: Jente – rente, og jord – ror. Minimale par er viktig i arbeidet med språklydvansker, hvor personer blander sammen språklyder. Man trenger å bli bevisst på at det er en forskjell mellom disse språklyder, både i oppfatning auditivt, og i uttale. Det er urimelig å forvente at barn skal uttale språklydene /j/ og /r/ ulikt, hvis de har organisert lydene som ett fonem i språklydssystemet sitt.

Jeg har laget minimale par for disse kontrastene:

 • r-j (prosessen «gliding» – vanlig ved r-lydvansker)
 • r-l (vansker med skillet r/l)
 • l-j (vanlig med vansker med l-lyden)
 • k-t (vansker med fronting/backing)
 • g-d (vansker med fronting/backing)
 • n-ng (vansker med fronting/backing)
 • f-v (vansker med å skille frikativene /f/ og /v/)
 • s-f (vansker med å skille frikativene /s/ og /f/)
 • s-kj (vansker med å skille frikativene /s/ og /kj/)
 • s-sj (vansker med å skille frikativene /s/ og /sj/)
 • sj-kj (vansker med å skille frikativene /sj/ og /kj/)
 • s-t (stopping/plosivering, vansker med å lage friksjonslyden /s/)
 • s-h (h-isering av s-lyden, vansker med å skille s – h)
 • b-p (vansker med skillet stemt/ustemt)
 • t-d (vansker med skillet stemt/ustemt)
 • g-k (vansker med skillet stemt/ustemt)

Hvert sett med minimale par inneholder seks minimale par (12 øvingsord/-bilder) og øvingsforslag i PDF-fil som du laster ned. De inneholder også ordkort til hvert ord for dem som evt. kan lese, rammer til å sortere ord i par, og «bokser» til å skille fonemene. I tillegg finner du to aktiviteter som er ment til å skille kontrasten mellom to ord, og legge korker på den lyden du har hørt.

Det er ikke nødvendig å kunne lese for å trene med minimale par. Men man må regne med å bruke litt tid på å lære barna hva alle ordene er, før treningen starter.

Minimale par koster 40 kroner per sett. Stykkprisen er 30 kroner hvis du bestiller 4 eller flere.

Materiellet finnes foreløpig bare på bokmål, med unntak av k-t, som også finnes i nynorsk utgave.

Tilleggsinformasjon

Kontrast

Kontrasten b – p, Kontrasten f-v, Kontrasten g – d, Kontrasten k – g, Kontrasten k – t, Kontrasten l – j, Kontrasten r – j, Kontrasten r – l, Kontrasten s – f, Kontrasten s – h, Kontrasten s – kj, Kontrasten s – t, Kontrasten t – d, Kontrasten n – ng, Kontrasten s – sj, Kontrasten sj – kj

Målform

Bokmål, Nynorsk