Elis idébank

Språkmateriell

Fonologisk bevissthet Øvingshefter

kr

Om produktet

Gratis hefter med øvelser for fonologisk bevissthet

For eksempel: finn første lyd, hvilket ord høres lengst ut, finn ord som rimer.
Passer best i førskolegruppe eller i skolens 1.-2. trinn.
Det finnes tre varianter.