Elis idébank

Språkmateriell

Afasihefter

Gratis afasihefter

kr

Om produktet

Afasiheftene inneholder et utvalg av oppgaver jeg har laget for afasi (afasi er språkvansker etter hjerneskade). Det er en ordentlig blanding av vanskelighetsgrad her, så man må velge ut det som er aktuelt for personen. Noen av oppgavene kan også brukes i skolens norskundervisning.

Av eksempler på oppgaver kan være å finne synonymer, sette sammen sammensatte ord, kategorisering, leseforståelse og tolke en tabell.

Heftene finnes bare på bokmål.