Elis idébank

Språkmateriell

Vers og regler

Mange vet bruk av rim og regler stimulerer barns språk. Den markerte rytmen retter oppmerksomheten mot det lydmessige fremfor det innholdsmessige. Ta for eksempel «Elle melle, deg fortelle», hvor rytmen er tydelig markert, og flere ord har enderim. Implisitt får det oss til å forstå at det er «noe mer» med språket enn bare innholdet vi formidler. 😊

Slik kunnskap er en tidlig spire til leseferdigheter, fordi vi retter oppmerksomheten mot formsiden, innpakningen av språket. Regler er lette å lære på grunn av gjentakelser og rytmer, og de er morsomme å si. Vi kan lytte på og smake på ordene og legge merke til likheten og ulikheten, formen på ord og lyder. En regle er omtrent som en lek med språket i seg selv.

Noen fine barneregler:

🔹 Ride, ride ranke

🔹 Bake kake søte

🔹 Epler og pærer

🔹 Sko hesten

🔹 Tommeltott, slikkepott, langemann

Du finner en fin samling regler på denne linken:https://www.barnesanger.no/regler.html

(Bildet er fra verset Ride ride ranke i boka «Norsk bildebok for barn», utgitt på Cappelen Damm)