Elis idébank

Språkmateriell

Språkleker for større barn

Tre språkleker det går an å leke med større barn.

Bildet er fra Prawny (Pixabay)

Disse ordlekene har barna mine lært meg. Lekene er morsomst hvis dere er tre eller flere, og dere går runden rundt så folk får vært med flere ganger. Alle lekene går ut på å relatere det man sier til forrigemann.

Lag setninger

Person 1 sier et ord som er starten på setningen. Person 2 sier et ord som skal være ord nr 2, og så fortsetter person 3. Ordet du sier må alltid passe inn, slik at det blir en sammenhengende setning. Etter hvert blir det ganske morsomme og pussige historier ut av det. Det utfordrer også språkferdigheter.-

Assosiere

Si et ord, og nestemann skal si det første han tenker på. For eksempel: Person 1 sier LUE, person 2 sier VINTER, person 3 sier ÅRSTID, og så videre. Når dere synes dere har holdt på lenge nok, kan det være artig å sammenligne første og siste ord i rekka.-

Finn på ord

Variant 1: Person 1 sier et ord og person 2 skal finne på et ord som starter på den bokstaven som ordet til person 1 slutter på. For eksempel:Person 1 sier Stol. Person 2 sier Lampe. Person 3 sier Elefant.

Variant 2: Person 1 sier et ord, person 2 skal si et ord som begynner på en bokstav som er i ordet person 1 sa, men ikke første bokstav. For eksempel: Person 1 sier «PIZZA» og person 2 kan da si noe på I, Z, eller A.

Variant 3: Man blir enige om at alle ordene må være innenfor en bestemt kategori, f.eks dyr eller land.