Elis idébank

Språkmateriell

Mat pingvinene

Legg maten på magen til pingvinene.

Denne leken går ut på å mate de sultne pingvinene med matvarer som begynner på p- (paprika, pære, pepperkake, potet og pølse i brød).

Man putter matvarene i en pose, skål eller lignende, og legger matvarene på pingvinene sin mage, én etter én.

Samtidig sier man ordet som begynner på p-lyd, og det er her øvingen ligger. Materiellet kan brukes bevisstgjørende, siden alle illustrasjoner begynner på p-, og barnet kan oppdage at denne språklyden er felles for alle ord.

Matvarene som pingvinene skal få spise

Materiellet kan også brukes for å øve på å uttale p-lyd, og automatisere den. Barn som strever med den fonologiske prosessen stemming, kan erstatte p-lyden med b-lyden. De som har uttale preget av frikativisering, kan ofte erstatte p-lyden med f-. Barn med munnmotoriske utfordringer kan også streve med uttalen av denne lyden (leppelukke).

Materiellet finnes på både bokmål og nynorsk.

Mat pingvinene koster kr 40 inkl MVA, og betales fortrinnsvis med Vipps. Opplegget sendes på e-post, så du må selv skrive ut og laminere det. Forslag til øvelser medfølger.

Bestill ved å trykke på en av linkene under:

–> Tilbake til materiell.