Elis idébank

Språkmateriell

Lotto for f-forbindelser

Med dette lottospillet kan dere øve på lesing og/eller uttale av f-forbindelsene fr-, fl- og fj-. Det hører med tre spilleplater, og 18 tilhørende ordkort. Eksempler på ord i spillet er fly, frosk og fjær.

Det finnes noen ulike variasjoner å bruke materiellet med, for å kunne differensiere undervisningen. Enkle instruksjoner følger med.

Dette materiellet finnes på bokmål og nynorsk.

Materiellet fås kun som PDF-fil, og koster kr 40. Det er kr 30 pr stk, hvis du kjøper 3 eller flere lotto.

Se under for å lese mer om produktet:

–> Tilbake til lottospill.