Elis idébank

Språkmateriell

Lotto for s-forbindelser

Med dette lottospillet kan dere øve på lesing og/eller uttale av s-forbindelser (f.eks sp-, st-, sk-). Det hører med tre spilleplater, og 18 tilhørende bildekort med tekst under. Eksempler på ord i spillet er spade, skatt og snømann.

Det finnes noen ulike variasjoner å bruke materiellet med, for å kunne differensiere undervisningen. Enkle instruksjoner følger med.

Dette materiellet finnes på bokmål og nynorsk.

Materiellet sendes som PDF-fil, og koster kr 40.

Klikk på en av variantene under:

–> Tilbake til lottospill.