Elis idébank

Språkmateriell

Lotto for g-lyden

Med dette lottospillet kan dere øve på lesing og/eller uttale av g-lyden. Det hører med tre spilleplater, og 18 tilhørende ordkort. I dette spillet starter alle ordene på g-lyden, og eksempler på ord i spillet er gulrot, gaffel og gate.

Det finnes noen ulike variasjoner å bruke materiellet med, for å kunne differensiere undervisningen. Enkle instruksjoner følger med.

Dette materiellet finnes på bokmål og nynorsk.

Materiellet finnes som PDF-fil, og kan lastes ned gratis her:

–> Tilbake til lottospill.