Elis idébank

Språkmateriell

Hopp i rimehavet

«Hopp i rimehavet» er et kortspill hvor barna øver opp evnen til å rime. I tillegg øver man på bevisstheten på rim ved å lytte og si rimord. Rim er en viktig del av fonologisk bevissthet.

I spillet samler man på kort; tre kort som rimer på hverandre er et «stikk». Eksempel: «Skatt, hatt og katt» er et stikk. Klarer man å samle alle tre i et stikk, kan man legge dem til side.

Det er et viktig poeng i spillet å spørre etter kort. Har man for eksempel «sko», bør man spørre etter «do» eller «to» som vist nederst på hvert kort. Spillet har en nokså høy vanskelighetsgrad sammenlignet med vanlig rimlotto. Dette er fordi man må spørre etter rim uten å vite hva de andre spillerne har, og fordi det er hele tre ord som skal rime på hverandre.

Eksempler på rimpar i spillet
Bil – pil – sil
Mus – hus – juice
Hatt – skatt – ratt

Alle tegninger er laget av Eli Lesteberg With.

Materiellet sendes som PDF-filer på e-post, og må skrives ut fra PC. Det anbefales å laminere materiellet for å tåle aktiv bruk av barnehender.

–> Tilbake til språklig bevissthet.