Elis idébank

Språkmateriell

Lytt på lyden

Kr. 35

Fonologisk bevissthet handler om kunnskap om språkets formside, og om at ord består av ulike lyder. Ferdigheter som kan inngå i fonologisk bevissthet er å være bevisst hvor langt eller kort et ord er, identifisere hvilke lyder man hører i ord, kjenne igjen rim, og skille språklyder fra hverandre. Slik kunnskap er svært viktig når barn skal tilegne seg bokstaver, lese og skrive.

Dette materiellet består av et hefte med ulike arbeidsark, og oppgavene som inngår er bl.a. å identifisere antall stavelser, finne ut hva som starter på en annen lyd enn de andre, lytte på hvilket ord som er lengst, og oppdage mønstre.

Øvelsene i dette heftet kan være en del av skolens undervisning rettet mot å øke fonologisk bevissthet, som en introduksjon til leseopplæringen, eller som spesialpedagogisk tiltak for elever med lesevansker. Øvelsene kan også brukes i førskolegrupper, for å stimulere barns språklige bevissthet.

Det finnes tre versjoner (hefter).

I Lytt på lyd 1 er språklydene s, k og l i fokus. Hver språklyd har fire ulike arbeidsark. Inneholder 12 ark.

I Lytt på lyd 2 er språklydene r, g og f i fokus. Hver språklyd har fire ulike arbeidsark. Inneholder 12 ark.

I Lytt på lyd 3 er språklydene b, d og p i fokus. Hver språklyd har fire ulike arbeidsark. Inneholder 12 ark.

Dette materiellet finnes på både nynorsk og bokmål.

Hvert sett koster 35 kr, og betales med Vipps. Alle tre settene for 90 kr. Du kan kontakte meg på kontaktskjemaet på denne siden for å bestille.

–> Tilbake til språklig bevissthet.