Elis idébank

Språkmateriell

Minimale par

Minimale par er ord som skiller kun på én språklyd, for eksempel: Jente – rente, og jord – ror. Minimale par er viktig i arbeidet med språklydvansker, hvor personer blander sammen språklyder. Personer trenger å bli bevisst på at det er en forskjell mellom disse språklyder, både i oppfatning auditivt, og i uttale. Det er urimelig å forvente at barn skal uttale språklydene /j/ og /r/ ulikt, hvis de har organisert lydene som ett fonem i språklydssystemet sitt.

Jeg har laget minimale par for kontrasten r-j, l-j og k-t, og holder på med utarbeidelsen av flere.

Hvert sett med minimale par inneholder seks minimale par (12 øvingsord/-bilder) og øvingsforslag i PDF-fil. De inneholder også ordkort til hvert ord for dem som evt. kan lese, rammer til å sortere ord i par, og «bokser» til å skille fonemene. I tillegg finner du to aktiviteter som er ment til å skille kontrasten mellom to ord, og legge korker på den lyden du har hørt.

Det er ikke nødvendig å kunne lese for å trene med minimale par. Men man må regne med å bruke litt tid på å lære barna hva alle ordene er, før treningen starter.

Minimale par koster 40 kroner per sett. Tre sett for 100 kr.

Her ser du noe av innholdet i «Minimale par – r/j». Tegningene og fargene kan avvike noe.

Materiellet finnes foreløpig bare på bokmål.

Dersom du ønsker å bestille noe av mitt materiell, ta kontakt på kontaktskjemaet.

–> Tilbake til materiell.