Elis idébank

Språkmateriell

Språklek: Tinggjemsel!

Her kommer en idé til en språklek, som kan lekes hjemme eller i barnehagen. Det er en slags gjemsel, men med ting.

Dere finner frem en ting som skal gjemmes et eller annet sted i bygningen eller på avdelingen. Det er fint om det er en nokså stor ting som skal finnes, og kanskje ikke noe viktig, som bilnøklene. 😮

Barnet tar meg seg tingen, og de andre som er med på leken må vente på avtalt sted. Tingen blir gjemt på et eller annet sted, og deretter skal barnet fortelle hvor man kan lete. Små barn må kanskje ha med seg en voksen på gjemmingen de første gangene.

Barnet får trening i å gi de andre presis instruksjon, for eksempel «Let i skapet på badet». Den eller de som skal lete, får god trening i å lytte og følge beskjeder. Får man problemer, kan man snakke sammen om hva som ble feil, og prøve igjen.

Når finningen er gjort, kan dere bytte på.

Variant 1: Blir leken over for enkelt, kan dere prøve å gjemme opptil tre ting om gangen, på ulike steder.

Variant 2: Gjem en venn! Et barn skal gjemme en annen, og resten skal lete. Krible-i-magen-garanti! 😃