Elis idébank

Språkmateriell

Samle sopper – øving på s-lyd

🍄 Denne aktiviteten går ut på å øve på s-lyd i ord, og passer best for de barna som begynner å mestre s-lyden og skal automatisere den i ekte ord.

Aktiviteten passer best med to eller flere personer som bytter på å samle sopp.

Jeg har printet ut en rekke forskjellige sopper, klippet dem ut og festet bilde av et ord på S- bakpå. Her kan du velge ord med s-lyd initialt, medialt, finalt eller i forbindelser, alt etter hva barnet trenger å øve på. Noen få tilfeldige sopper har et «gift-symbol» bakpå, som viser at denne soppen er giftig.

Når dette er gjort er det klart til å samle sopper sammen!

Plukk en sopp og se hvilket ord som er festet på baksiden (i dette tilfellet ord med s-lyden). Øv på å uttale ordet, og plukk en ny sopp. Men – noen sopper har et giftsymbol på baksiden! 😱 Da får du ikke plukke videre, men motstanderen kan begynne å plukke sopp.

Han eller hun får plukke sopp og si ord helt til det dukker opp en giftsopp igjen, og da er det din tur til å fortsette. Når det er tomt med sopp, teller dere opp hvem som har vært heldigst på soppturen og fått flest sopp. 😀 Underveis har dere fått mye god s-øving.

Heldigvis går ikke disse soppene ut på dato! Når du først har laget denne aktiviteten, kan den brukes om og om igjen. Man behøver ikke bruke den til å øve på s-lyd heller. Det kan være andre språklyder, lesing, eller annet.

NB Denne aktiviteten egner seg best ved automatisering av s-lyden, altså at barna mestrer lyden, men trenger å øve på å uttale den i ekte ord. 😊