Elis idébank

Språkmateriell

Afasimateriell

I løpet av årene jeg har jobbet med afasi har jeg utarbeidet store mengder materiell for å arbeide med afasi / ervervede språkvansker. Jeg har ønsket å ha mye å variere med, fordi alle personer med afasi er ulike, og for å gjøre arbeidet motiverende. Noe av dette materiellet har jeg tilpasset for deling med andre.

Materiellet kan være aktuelt for personer i voksenopplæring (norskopplæring for voksne).


Kryssord 1

Kryssord 1 er en samling med 24 (12 x 2) enkle kryssord beregnet for afasirammede som trenger å trene opp lese- og skriveferdigheter. Som vist i eksempelbildet under finnes to varianter av hvert kryssord, ett med alternativer og ett uten. Alle kryssordene har bilder som skal støtte tilgangen til ordene, men bildene er omhyggelig valgt for at materiellet ikke skal fremstå for «barnslig».

Jeg har erfart at kryssordene kan være fine å gi som lekser mellom logopedtimene. Tips: Legg gjerne en gul lapp over fasiten, så de kan prøve seg på egen hånd før de eventuelt får et hint.

Kryssord 1 koster 25 kroner inkl MVA og sendes som PDF. Bestill her:


Kryssord 2

Kryssord 2 inneholder kun tekst, og ikke bilder. Disse kryssordene er kanskje noe vanskeligere enn kryssord 1, men man får fortsatt en del støtte. I denne filen finnes 18 ulike kryssord. Jeg har erfart at afasirammede som ikke kan skrive noe spontant, men klarer å kopiere bokstaver, har opplevd stor mestring ved å løse slike kryssord.

Jeg har god erfaring med å gi kryssordene som lekse mellom logopedtimer. Kartlegg personen godt på forhånd, slik at du vet hvilke kryssord som kan være mulig for ham/henne å mestre.

Kryssord 2 koster kr 25. Filen fås som PDF sendt på e-post. Bestill her:


Synonymer og antonymer

Jeg bruker mye synonymoppgaver med personer med afasi som har relativt gode leseferdigheter. Det gir god mestringsfølelse å kunne avkode og kjenne igjen ord som hører sammen, selv om man kanskje strever med å forklare ordenes betydning eksplisitt. Kanskje gir jeg slike øvelser i lekse, og så går vi gjennom dem i timene som repetisjon.

Jeg har laget en samling med slike oppgaver som du kan få kjøpt. Det inneholder hele 42 sider med synonym- og antonymoppgaver. Se eksempel på bildet under:

Dette er relativt enkle matchingoppgaver hvor man skal trekke strek mellom to ord som er synonymer eller tilnærmet synonymer, eller antonymer. Oppgavene varierer i vanskegrad, fra nokså enkle, f.eks. kattpus, til mer komplekse; f.eks. anklagebebreide. De fleste ark har blandede ordklasser, men enkelte oppgaveark har spesifisert verb eller substantiv. Hvert oppgaveark har mellom 6-9 ordpar. Det er 32 ark med synonymoppgaver, og 9 ark med antonymer.

Oppgavearkene for synonymer og antonymer koster 25 kr. Bestill her:


Afasihefter

Afasiheftene inneholder varierte språkoppgaver. Det finnes flere afasihefter, og de er gratis. Les mer om afasihefter på linken under:


Materiellet sendes som PDF på e-post. Du må selv skrive ut materiellet fra PDF-filen.

–> Tilbake til materiell.