Elis idébank

Språkmateriell

Kryssord 2

Kryssord med tekst og alternativer.

25 kr

Om produktet

Kryssord 2 inneholder kun tekst, og ikke bilder. Disse kryssordene er kanskje noe vanskeligere enn kryssord 1, men man får fortsatt en del støtte. I denne filen finnes 18 ulike kryssord. Jeg har erfart at afasirammede som ikke kan skrive noe spontant, men klarer å kopiere bokstaver, har opplevd stor mestring ved å løse slike kryssord.

Jeg har god erfaring med å gi kryssordene som lekse mellom logopedtimer. Kartlegg personen godt på forhånd, slik at du vet hvilke kryssord som kan være mulig for ham/henne å mestre.

Dette materiellet finnes bare på bokmål.