Elis idébank

Språkmateriell

Finn første lyd

Dette materiellet er laget med tanke på å lytte ut og bevisstgjøre på første lyd i ord. Barnet skal finne ut om ordene starter på f.eks. R eller L, og plassere bokstaven på. Materiellet passer for barn som strever med å uttale disse lydene, eller for å lytte ut lyd først i ord (fonologisk bevissthet). 

Ett og samme materiell har bare ord som starter på to ulike språklyder. Det finnes flere ulike varianter av dette materiellet:

 • Finn første lyd – k- og t-lyden

 • Finn første lyd – r- og l-lyden

 • Finn første lyd – g- og k-lyden

 • Finn første lyd – g- og d-lyden

 • Finn første lyd – l- og j-lyden

 • Finn første lyd – r- og j-lyden

 • Finn første lyd – r- og l-lyden

 • Finn første lyd – s- og f-lyden

 • Finn første lyd – s- og t-lyden

 • Finn første lyd – b- og p-lyden (gratis)

 • 8 ord på k-lyd, og 8 ord på t-lyd.

  Hver variant har seksten (8 + 8) tegninger, og tilhørende bokstavkort. For eksempel inneholder materiellet for r og l blant annet disse ordene: Regnbue, rakett, rev, lego, lue og lam.

  8 ord på r-lyd og 8 ord på l-lyd.

  Materiellet koster 40 kr pr stk. Bestiller du tre eller flere, er stykkprisen 30 kr.

  Bokstavene plassert på riktig plass

  Du får dette materiellet både på nynorsk og bokmål. Tegningene i materiellet er laget av Eli Lesteberg With.

  Bestill ved å klikke på linken under:

  –> Tilbake til språklig bevissthet.