Elis idébank

Språkmateriell

Gode ideer for å øve på r-lyden

Gode ideer for å øve på r-lyden

Mange spør meg om denne r-lyden, hvordan i all verden få dreisen på den? R-lyden, og spesielt rulle-r, gir mange lærere, foreldre og logopeder hodebry, for den er ofte sein i barnas språklydsutvikling.

For å få til rulle-r må man kunne holde tunga oppe, berøre tannkammen i overkjeven lett med tungespissen, ett eller flere slag. Man må også kunne føre lyden greit inn mellom andre språklyder, og oppfatte skillet mellom r-lyden og andre lignende språklyder. Man må altså være både munnmotorisk sterk og fonologisk moden. R-lyden er ikke like lett å herme som andre lyder kanskje kan være.

R-lyden skiller seg fra skarre-r, som uttales bak i munnen, med baktunga løftet mot den bløte gane eller mot drøvelen. Men skarre-r er også relativt seint utviklet hos barn som har denne i dialekten.

Jeg har samlet en del tips og materiell for rulle-r og skarre-r på denne linken: Materiell for r-lyden.

De lærde strides om når r-lyden normalt må være på plass. Vi hører om 2-åringer som klarer rulle-r. Det er også vanlig å ikke kunne den i første trinn. Selv begynner jeg å jobbe med r-lyden i andre trinn, men det er ingenting i veien for å jobbe med den tidligere hvis barnet er modent og motivert for det.

Statped holder på med et forskningsprosjekt for å utarbeide oppdaterte normer for språklydutvikling hos norsktalende barn. Når dette er fullført vet vi mer om hva vi kan forvente av barna på hvilke alderstrinn.

Logopeden kan finne ut om barnet har en forsinkelse i språklydsutviklingen, og eventuelt hva slags tiltak som er aktuelle. En sjelden gang kan det være stramt tungebånd som gjør at rulle-r ikke mestres. Hørselsrelaterte vansker må også utelukkes.

Noen tips:

  • Bytte ut «r» med «d» i ord på tr- og dr- (tdomme og ddage istedenfor tromme og drage). Øv med mange repetisjoner av slike ord for eksempel med bilder fra memoryspill eller stigespill. Heng opp ark med tr- og dr-ord/bilder over senga eller ha i baksetet i bilen.
  • Kan hende enkelte strever med r-lyden fordi de ikke klarer helt å skille den fra andre språklyder, på bevissthetsnivå. Øv på å lytte ut hvilken språklyd ord starter på, /r/ eller /j/. Dette materiellet kan være aktuelt hvis barnet har et forhold til bokstavene. Du kan også si ord med eller uten R og be barnet avgjøre om ordet har R i.
  • Minimale par er ord som skiller kun på én språklyd, for eksempel: Jente – rente og jord – ror. Minimale par kan være fint i arbeidet med r-lydvansker hvor personer blander /r/ og en annen språklyd. Dette for å bevisstgjøre på akkurat den forskjellen.
  • Bruk speilet og snakk om hvor r-lyden lages. Lytt på hverandre og prøv dere frem. Man kan lage ringelyd, rullelyd, «skytelyd», summelyd, trommevirvel eller trykkluftbor.
  • Klikk med tunga og hold den fast i ganen før man blåser kraftig ut, er et tips som har fungert for flere.
  • Tungeøvelser og kjeveøvelser kan være nødvendig hvis barnet har svak oralmotorikk.