Elis idébank

Språkmateriell

Språklig bevissthet

Språklig bevissthet er viktig for oppfatte de små bestanddelene i språket, og for å forstå sammenhengen mellom språklyder og bokstaver. Barn som skal knekke lesekoden trenger dette, og det er en viktig styrke i å tilegne seg riktig uttale.

For å trene på slik bevissthet, og særlig fonologisk bevissthet, har jeg laget ulike materiell. Under finner du de ulike produktene:

Rimeaktiviteter
 Lytt på lyden
Fargelegg første
bokstavlyd
Finn første lyd
 Rimlotto
Stavelsesjakt
Hopp i rimehavet
Minimale par

Språklig bevissthet trenes selvsagt også ved bruk av f.eks. memoryspill og lottospill hvor visse språklyder er i fokus.

–> Tilbake til materiell.