Elis idébank

Språkmateriell

Enkle rimkort – ord som rimer

Enkle rimkort som kan brukes til å øve på rim på ulike måter.

30 kr

Om produktet

Å kunne rime er viktig for å tilegne seg bevissthet om at ord består av mindre deler og enkeltlyder. Rimeleker og -aktiviteter kan øve opp evnen til å lytte på ordene, så fokuset flytter seg fra betydning/innhold til ordets form og uttrykk. At katt rimer på hatt, for eksempel, avslører at lyden /k/ er forskjellig fra /h/.

Dette materiellet inneholder 24 enkle bildekort som kan brukes til å øve på å rime, og er fine å tilpasse til deres behov. De kan brukes til å matche rimpar, benevne som de er, spille memory, lesing, eller andre aktuelle aktiviteter.

Et tips er å klippe ut hvert rimpar (f.eks løk – gjøk) så de henger sammen, folde dem i to, feste paret sammen med en binders og fiske rimparene med magnetfiskestenger.

De siste 4 sidene har rimkortene med ord trykket på, for de som det er aktuelt for.

Eksempler på rimpar i spillet:
bil – pil
ri – ski
tusj – dusj

Alle tegninger er laget av Eli Lesteberg With. Spillet er nytt i 2021. Materiellet finnes kun på bokmål foreløpig.

Filene sendes som PDF på e-post, og må skrives ut fra PC. Det anbefales å laminere materiellet for å tåle aktiv bruk av barnehender.