Elis idébank

Språkmateriell

Mimikktrikken

Bli med mimikktrikken og øv munnmotorikk!

50 kr

Om produktet

Blir med på å øve munnmotorikk med mimikktrikken! Dette er et enkelt spill, som fenger barn og ungdommer i ulike aldere.

Munnmotoriske øvelser kan være med på å rette oppmerksomheten mot taleapparatet, og øke bevisstheten på bevegelser og plassering. Øvelsene kan styrke munnmotorikken, noe som kan ha effekt på uttale.

Husk at uttalevansker bør undersøkes av en logoped, siden det kan ha ulike årsaker. Ikke alle med uttalevansker trenger munnmotorisk trening.

Spillet må skrives ut i A3 for at øvelsene skal synes! Har du ikke A3-skriver, velg plakatutskrift, ensidig utskrift og skaler til 150% . Da får du spillet skrevet ut på to ark.

En voksen bør spille sammen med barna for å sikre at øvelsene blir utført ordentlig. Spillet spiller dere omtrent som et vanlig stigespill. Det følger med forklaringer på øvelsene.

NB: Disse øvelsene er ikke å betrakte som et komplett munnmotorisk øvingsopplegg, og kan ikke erstatte vurdering og behandling hos fagpersoner.

Materiellet kommer som PDF-fil som du skriver ut selv. Spillet koster 50 kr inkl MVA.