Elis idébank

Språkmateriell

Øveplaner og lister

Gjør læring enklere, mer strukturert og motiverende med mine arbeids- og øveplaner!

kr

Om produktet

Jeg har erfart at gode planer kan forvandle læringsopplevelsen for barna! Ved å bruke arbeidsplaner, får barna/elevene en klar struktur og oversikt over sine oppgaver. Dette skaper en følelse av mestring og kontroll, som igjen øker motivasjonen. Når elevene ser fremgangen sin, blir læringen i timene både mer engasjerende og effektiv. Materiellet består av både ukeplaner, øve- og aktivitetsplaner og punktlister som kan brukes til ulike formål. Du vil finne ulike formater og design, planer som kan passe for både barn og voksne.