Elis idébank

Språkmateriell

Øvingsplaner r-lyd

Klistremerkeskjema for å øve på for eksempel r-lyd.

kr

Om produktet

To øvingsplaner for dem som skal øve på r-lyden. Planen kan også brukes for å øve på annet enn r-lyd. Planen har «såpebobler» som klistremerker kan settes i. Sett inn ett klistremerke hver gang dere har øvd.

Dette materiellet inneholder ikke spesifikke øvelser.