Elis idébank

Språkmateriell

Puslehistorier

Pusle sammen bildene slik at de blir en historie!

50 kr

Om produktet

Puslehistorier eller sekvenskort som det noen ganger kalles, er flere sett med bilder som skal settes sammen til en meningsfull liten historie, som en tegneserie. Pakken inneholder 8 ulike historier hvor hver har 4 bilder. Pakken inneholder også sorteringsrammer, med og uten tekst.

Veiled personen du jobber med i å sette sammen sekvensene med bilder. Personen kan fortelle historiene selv, eller matche historien du forteller med riktig bilderekkefølge. Det finnes bilder med og uten tekst, slik at man kan jobbe med materiellet på ulike måter og med ulik støtte.

Man kan bruke Puslehistorier med barn og voksne som trenger å trene på språkferdigheter. Det kan være lurt å ta for seg noen av historiene om gangen. For enkelte kan det være vanskelig med fire bilder i rekkefølge. Da kan dere plukke ut to eller tre bilder og lage en rekkefølge av dem.

Man trenger ikke kunne lese for å jobbe med materiellet. Siden det finnes varianter både med og uten tekst, kan en jobbe med elever /personer med ulike mestringsnivå.

Historiene handler om ulike hverdagslige ting. For eksempel om å male et bilde, å invitere en annen inn i lek, å bake og servere boller og om påkledning.