Elis idébank

Språkmateriell

Rydd setningene

Rydd opp i de rotete setningene slik at de gir mening! For mer informasjon, les lenger ned på siden.

kr

Om produktet

Rydd setningene er et gratismateriell laget med tanke på afasirammede, altså voksne som har fått språkvansker etter en hjerneskade. Men materiellet kan også brukes f.eks. til skoleelever som arbeider med grammatisk fungerende setninger.

Materiellet inneholder åtte setninger. Disse klippes opp og personen skal arbeide med å pusle dem sammen. Ønsker man ekstra skrivetrening, kan man for eksempel be personen skrive dem av. Setningene har mellom 6 og 9 ord. Oppgavene kan ha flere riktige løsninger.

Tusen takk for at du bestiller materiell og støtter arbeidet mitt. Jeg legger veldig mye arbeid i å lage skikkelige ting som forhåpentligvis kan komme til nytte for personer med språk- og talevansker eller som skal lære seg å lese/skrive. Ønsker du å støtte meg, blir jeg veldig glad for nye følgere på Instagram!