Elis idébank

Språkmateriell

Stavelsesjakt

Finn stavelser, og marker dem med modelleire eller tusj.

40 kr

Om produktet

Fonologisk bevissthet handler om kunnskap om språkets formside, og om at ord består av ulike lyder. Ferdigheter som kan inngå i fonologisk bevissthet er å være bevisst hvor langt eller kort et ord er, identifisere stavelser i ord, kjenne igjen rim, og skille språklyder fra hverandre. Slik kunnskap er svært viktig når barn skal tilegne seg bokstaver, lese og skrive.

Dette materiellet inneholder 24 bilder med felter til å markere stavelser. Bildene kan brukes som de er, man kan laminere dem som enkeltkort og sortere dem på antall stavelser, eller bruke noe konkret å feste i feltene, som modelleire, knapper, el.l.

Materiellet sendes på e-post som PDF-filer, klare til å skrive ut. Det følger ikke med tall, modelleire og knapper, som på bildet.

Materiellet finnes både på bokmål og nynorsk.

Hele settet koster 40 kr inkl MVA, og betales med Vipps.