Elis idébank

Språkmateriell

Synonymer

Synonymoppgaver med alternativer.

25 kr

Om produktet

Synonymer

Jeg bruker mye synonymoppgaver med personer med afasi som har relativt gode leseferdigheter. Oppgavene kan også brukes i norskundervisningen i skolen. Det gir god mestringsfølelse å kunne avkode og kjenne igjen ord som hører sammen, selv om man kanskje strever med å forklare ordenes betydning eksplisitt. Kanskje gir jeg slike øvelser i lekse, og så går vi gjennom dem i timene som repetisjon.

Jeg har laget en samling med slike oppgaver som du kan få kjøpt. Det inneholder hele 42 sider med synonym-oppgaver.

Dette er relativt enkle matchingoppgaver hvor man skal trekke strek mellom to ord som er synonymer eller tilnærmet synonymer. Oppgavene varierer i vanskegrad, fra nokså enkle, f.eks. katt – pus, til mer komplekse; f.eks. anklage – bebreide. De fleste ark har blandede ordklasser. Hvert oppgaveark har mellom 6-9 ordpar. Det er 32 ark med synonymoppgaver.