Elis idébank

Språkmateriell

Vær og vær – homonyme ord

Utforsk ord som kan bety to ting – såkalte homonyme ord.

kr

Om produktet

Homonyme ord er ord som kan bety mer enn én ting. For eksempel bolle, som kan være en stor skål, eller et søtt bakverk. Foruten å skape misforståelser, er slike ord gøy å leke seg med. De er ofte brukt i vitser! «Hva er likheten mellom en sky og en lærer? Begge kan regne!»

Jeg bruker dem også til å jobbe med ords betydninger og utvide ordforråd. Noen ganger kommer vi lett på én betydning til et ord, men må tenke oss om for å komme på en annen –kanskje mindre kjent –betydning. Vær er et eksempel på det, de fleste kan lett tenke på værmeldingen, men det kan også bl.a bety hannsau.

Materiellet inneholder ti bilder som eksemplene over. Bildene kan brukes til å snakke om hva ord betyr, for eksempel i klasserommet, gruppearbeid, og i voksenopplæring!

Arbeid med slike ord kan øke språklig bevissthet og kunnskap om ords innhold.