Elis idébank

Språkmateriell

Verb

Øv på verb med bildekort med 30 vanlige verb!

40 kr

Om produktet

  • Dette materiellet består av 30 verb som er nokså vanlige og mye i bruk. Bildene kan klippes ut til kort eller brukes som arbeidsark.
  • Man kan bruke Verb med barn og voksne som trenger å trene på språkferdigheter. Det kan være lurt å ta for seg noen ord om gangen.
  • Man kan bruke materiellet på ulike måter. Dere kan snakke om bildene, om hva personene gjør, bruke bildene i hverdagsaktiviteter og øve på hva ordene betyr.
  • Dere kan lage spill ved å kopiere opp dobbelt sett. Til voksne eller eldre barn kan man bruke kortene til lesetrening, lage oppgaver hvor man skal skrive på verbet, eller finne på setninger med verbene.
  • Det er inkludert et helt sett uten tekst, til aktiviteter hvor det passer best.
  • Det er inkludert et helt sett med kun tekst, uten bilder. Disse kan f.eks. brukes til lesetrening. Det kan også brukes sammen med settet med kun bilder, for matching av tekst til bilde.
  • Det finnes også «Verb 2» som har flere verb med noe høyere vanskelighetsgrad.