Elis idébank

Språkmateriell

Memoryspill – flere varianter

Bilder til å lage memoryspill for ulike språklyder eller språklydskombinasjoner.

25 kr

Om produktet

Memoryspill kan blant annet brukes for å øve på språklyder og uttale på en morsom måte. Jeg har laget mange ulike spillkort for språklydstrening. Bildene i PDF-ene kan brukes til å spille memory, “Hopp i havet”, benevning, lesing eller andre relaterte aktiviteter. Disse kortene tar lite plass og innbyr til mye god språklydstrening. Jeg har ofte med meg en samleboks med slike, så jeg alltid har relevant materiell lett tilgjengelig.

Alle illustrasjonene i materiellet er laget av Eli Lesteberg With.

Her kan du laste ned spillregler på bokmål: _Spillregler Hopp i Havet og Memory

Her kan du laste ned spillregler på nynorsk: _Spelereglar Hopp i Havet

Her kan du laste ned fremgangsmåte for å lage til spillkortene av PDF (bokmål): _Fremgangsmåte for å lage memoryspillkort.

Her kan du laste ned fremgangsmåte for å lage til spillkortene av PDF (nynorsk): _Slik lagar du spelkort

Disse varianter finnes:

 • Bilder for b-lyden
 • Bilder for d-lyden
 • Bilder for e-lyden
 • Bilder for f-lyden
 • Bilder for g-lyden (med variantene /g/ initialt eller /g/ finalt)
 • Bilder for h-lyden
 • Bilder for j-lyden
 • Bilder for k-lyden (med variantene /k/ initialt eller /k/ finalt)
 • Bilder for kj-lyden
 • Bilder for l-lyden (med variantene /l/ initialt, /l/ medialt eller /l/ finalt)
 • Bilder for n-lyden
 • Bilder for ng-lyden
 • Bilder for p-lyden
 • Bilder for r-lyden (med variantene /r/ initialt, /r/ medialt eller /r/ finalt)
 • Bilder for retroflekser
 • Bilder for s-lyden (med to varianter for /s/ initialt, /s/ medialt eller /s/ finalt)
 • Bilder for sj-lyden
 • Bilder for t-lyden (med variantene /t/ initialt, /t/ medialt eller /t/ finalt)
 • Bilder for v-lyden
 • Bilder for diftonger
 • Bilder for br- og pr-forbindelser
 • Bilder for dr-forbindelser
 • Bilder for fr- og fl-forbindelser
 • Bilder for kl-forbindelser
 • Bilder for ks- og sk-kombinasjoner
 • Bilder for nk-forbindelser
 • Bilder for skr-forbindelser
 • Bilder for sp-forbindelser
 • Bilder for spr-forbindelser
 • Bilder for st-forbindelser
 • Bilder for str-forbindelser
 • Bilder for tr-forbindelser (finnes to ulike varianter av)
 • Bilder for vokaler (miks)
 • Bilder for koronaord
 • Bilder for tallmemory

Ikke alle varianter finnes på nynorsk. Savner du en variant? Kontakt meg gjerne, så kan vi se om vi får ordnet det.

NB: Du får ikke ferdig trykte spill, men bilder på PDF som du selv må skrive ut og laminere. Jeg pleier å feste post-it-lapper bakpå bildekortene før laminering, slik at de ikke blir gjennomsiktige. Spillkortene blir da ca. 8 x 8 cm.